POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) informujemy, że udostępnienie adresu email w bazie newslettera ARROGANT WEAR powoduje, że otrzymujesz informację o wszystkich promocjach, nowych kolekcjach i akcjach promocyjnych organizowanych przez firmę TEXIT.

Administratorem Twoich danych jest firma Magdalena Suder Texit z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Łużyckiej 22. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected] lub [email protected] . Dane zawarte w bazie są przetwarzane wyłącznie do celów marketingowych i w celu informacyjnym podczas wysyłek towarów zakupionych na stronie www.arrogant.pl .

 

W razie chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji lub przetwarzania Twoich danych prosimy o przesłanie do nas prośby o usunięcie adresu email (prawo do zapomnienia).

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od klientów sklepu internetowego www.arrogantwear.pl.

Właścicielem sklepu internetowego Arrogant Wear działającego pod adresem www.arrogant.pl i www.arrogantwear.pl  jest firma Magdalena Suder Texit, ul.Łużycka 22, 30-658 Kraków, NIP: 6762338290, REGON: 362179458.

Firma Texit. oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Sklep Internetowy nie zbiera i nie przechowywuje w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies niezbędnych do korzystania z witryny.

Plik cookies to mały fragment tekstu, który sklep internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Takie pliki używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnieniają możliwości udostępnienia klientom informacji oraz podczas procesu zakupu towaru, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy www.arrogantwear.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich, hasło czy login klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym przypadku może być przez klienta zablokowana instalacja plików cookies jak również możecie Państwo usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Waszej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies sklep internetowy www.arrogantwear.pl może również gromadzić dane zbierane przez administrację systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której klient wszedł na witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich, jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez klienta danymi osobowymi.

Sklep Internetowy www.arrogantwear.pl , podczas dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie, zbiera od klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu towaru. W każdym momencie klient ma możliwość dostępu do treści swoich danych i prawo do ich zmiany.

Sklep internetowy www.arrogantwear.pl prowadzi newsletter i jeśli tylko klient wyraża zgodę to podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów marki Arrogant Wear i sklepu internetowego www.arrogantwear.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.

Podane przez klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Oświadczamy że dokładamy wszelkich starań by dane klienta były w pełni bezpieczne lecz podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy www.arrogantwear.pl nie będzie zwracał się do klienta o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z witryny.

Informujemy, że każdemu klientowi sklepu internetowego arrogantwear.pl przysługuje prawo do uzyskania informacji o treści przechowywanych danych natemat klienta jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: [email protected]


Powrót do góry